Scenariusze lekcji i zajęć pozalekcyjnych

Z tych materiałów możesz korzystać przygotowując lekcje lub zajęcia z programowania lub wykorzystania tabletów w czasie lekcji.