Materiały edukacyjne – ogólnodostępne zasoby

W ramach projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole” opracowaliśmy poradnik pt. „Scenariusze i inne materiały edukacyjne dotyczące nauki programowania oraz wykorzystywania tabletów (nie tylko) w czasie lekcji”.
Publikacja zawiera wykaz i omówienie ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych dotyczących nauki podstaw programowania (również za pomocą robotów edukacyjnych) oraz wykorzystywania tabletów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

W poradniku zostały uwzględnione następujące rodzaje zasobów:

  • scenariusze lekcji (lub zajęć pozalekcyjnych, warsztatów itp), do realizacji w szkole, bibliotece lub innej instytucji bądź organizacji,
  • kursy online,
  • filmy instruktażowe,
  • samouczki,
  • opisy zajęć (np. zabaw, gier i innych aktywności) wprowadzających w tematykę programowania,
  • blogi, artykuły z pomysłami na lekcje lub zajęcia.

Zachęcamy do korzystania i czerpania inspiracji z zaprezentowanych materiałów!

Pobierz publikację:

Scenariusze i inne materiały edukacyjne dotyczące nauki programowania oraz wykorzystywania tabletów (nie tylko) w czasie lekcji (DOCX , 282 KB)

Scenariusze i inne materiały edukacyjne dotyczące nauki programowania oraz wykorzystywania tabletów (nie tylko) w czasie lekcji (PDF , 611 KB)

Creative Commons License
Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.